Persatuan Penganut Agama Buddha San Fo Tang 27, Jalan Setia Indah 3/3, Taman Setia Indah, 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia. [+6012-7082258]

Expand All | Contact All
 • 皈依徒弟法则
  • 皈依徒弟
 • 皈依弟子法则
  • 口决 2
  • 口决 1
  • 打坐如何向师尊关世音菩萨身心灵沟通
  • 皈依弟子
 • 传承大方向
  • 孤儿院
  • 残障中心
  • 灵骨塔
 • 扶持人缘贵人符
  • 八卦符
  • 五行八卦符
  • 生意大符
  • 人緣贵人符
 • 风水 / 按神佛 / 按祖先
  • 按祖先
  • 按关公
  • 按佛
  • 按大伯公
  • 按拿督公
  • 按泰国神
  • 按神佛
  • 按神 按祖先 道教

Powered by www.newpages.com.my